Zakład Konserwacji i Naprawy Sprzętu PPOŻ

Sylwester Wosiek

 

Hrubieszów, ul. Piłsudskiego 17

tel/fax (84) 696 40 56, kom. 0 602 647 340

 

 

 

 

 • odzież robocza i ochronna, kurtki, bezrękawniki

 • obuwie robocze, ochronne i gumowe

 • sprzęt ochrony osobistej

 • środki czystości, chemia gospodarcza

 • ręczniki

 • napisy firmowe na ubraniach roboczych

 • lampy ostrzegawcze na pojazdy specjalne

 • armatura hydrantowa (szafki, węże, nasady, zawory, prądownice)

 • koce gaśnicowe

 • gaśnice i agregaty gaśnicze - wszystkie typy

 • apteczki pierwszej pomocy

 • drabiny aluminiowe

 • sprzęt zabezpieczający przez upadkiem z wysokości

 • umundurowanie Straży Pożarnej

 • drzwi przeciwpożarowe o odporności ogniowej 0,5-2,0h

 • kamizelki ostrzegawcze

 •  

 • konserwacja i remont gaśnic i agregatów gaśnicowych

 • legalizacja butli

 • dwutlenek węgla CO2 - (sprzedaż i wymiana butli)

 • oznakowanie ewakuacyjne i p.poż. budynków

 • instrukcje stanowiskowe BHP i p.poż.

 • inne znaki na zamówienie